Bústia Anònima de Valoració Estudiantil (BAVE)

Què és BAVE?

BAVE són les sigles de Bústia Anònima de Valoració Estudiantil. Els i les estudiants podran realitzar valoracions sobre una assignatura o professor/a en qualsevol moment del curs. Aquestes valoracions arribaran a l’Assemblea d’Estudiants on s’analitzaran i validaran.

En cas de rebre tres BAVE negatius per a un mateix professor/a o assignatura, es realitzarà un escrit que es presentarà per registre d’entrada.

En cumplimient de la LLey Orgánica 15/1999, de 13 de Decembre de Protecció de Dades de Carácter Personal (LOPD), l’Assemblea d’Estudiants , com responsable del ficher, informa de lo sigüent: les dades de carácter personal que li solicitem quedarán incorporades a un ficher amb la finalitat de gestionar els informes. Queda igualment informat de la posibilitat de exergir els drets d’acceso, rectificació, cancelació y oposició de les seves dades personales en Av. de l’Estadi, 12-22 , Assemblea d’Estudiants de l’INEFC, assemblea.inefcbcn@gencat.cat.